top of page
 STATIKA STAVEB - PROJEKTY
Navrhujeme skleněné konstrukce

|   BETONOVÉ   |

OCELOVÉ   |

DŘEVĚNÉ  |  

Navrhujeme konstrukce ze skla v souladu s platnými normovými předpisy. Takových předpisů, které by se zabývaly skleněnými konstrukcemi, je zoufale málo a neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování nosných konstrukcí ze skla. Projektant je v praxi často nucen opírat se při výpočtu o experimentálně zjištěné zákonitosti nebo numerické výpočty. Pro Vaši stavbu nabízíme komplexní řešení skleněných konstrukcí (od konceptu až po autorizovaný statický výpočet).

Potřebujete posoudit skleněnou výplň zábradlí, skleněnou příčku, nebo skleněný panel, který plní nosnou funkci, např. skleněnou podlahu, schodišťové stupně nebo příčku ze skla? V tom případě potřebujete statický posudek na sklo. Nabízíme vyhotovení odborného posudku ONLINE za skvělou cenu.

Výhody skleněných konstrukcí
 • transparentnost,

 • atraktivní a moderní vzhled,

 • pevnost v tlaku,

 • odolnost vůči teplotám  i chemikáliím,

 • recyklovatelnost.

Nevýhody skleněných konstrukcí
 • křehkost,

 • velká hmotnost,

 • energetická náročnost výroby.

Typy skleněných konstrukcí

Statické výpočty a návrhy konstrukcí ze skla provádíme pomocí 2D nebo 3D modelu pomocí metody konečných prvků (MKP). Pomocí programu posuzujeme skleněné prvky konstrukce (např. na okraji uložené sklo, bodově uložené sklo). U zábradlí provádíme simulace bočního nárazu v souladu ČSN EN 12600 (Třída bezpečnosti konstrukce).

Normy, předpisy, publikace
 • prEN 13474 „Glass in Buildings“ – část 1 a 2

 • ČSN EN 12600 (Třída bezpečnosti konstrukce)

 • FREMR, T.: In. Sborník ze semináře doktorandů 2012. Praha: Fakulta stavební ČVUT, 2012, s. 108. ISBN 978-80-01-05075-0.

 • FREMR, T., NETUŠIL M., ELIÁŠOVÁ M.: ICSA 2013, Guimaraes, Portugal. Leiden: CRC Press/Balkema, 2013, art. no. 39, p. 335-342. ISBN 978-0-415-66195-9.

 • ELIÁŠOVÁ, M., FREMR, T.: Analýza chování hybridních nosníků ze skla a oceli. In. Stavební obzor. Praha: Fakulta stavební ČVUT, 2014. ISSN 1805-2576.

bottom of page