top of page
 STATICKÉ POSUDKY
 STATICKÉ POSUDKY
Statický posudek

Statický posudek zpracováváme zpravidla pro účely stavebního řízení, tzn., kdy to vyžaduje stavební úřad a to zejména v těchto případech:

  • změna užívání stavby (např. změna půdy na obytné podkroví nebo změna využití skladovacích ploch, apod.),

  • zhodnocení stávajícího stavu budovy s ohledem na uvažovanou rekonstrukci (nástavba, přestavba), 

  • vznik poruch (trhliny v nosných zdech i v příčkách, stropech, vliv dopravy),

  • vznik nadměrných deformací (na první pohled viditelný průhyb stropu, překladu, apod.),

  • u poškozených konstrukcí nebo staveb v havarijním stavu navrhujeme zajišťovací práce, nebo demolici, 

  • dodatečné přitížení nosných konstrukcí.

Odborný posudek vypracujeme na základě prohlídky stavby nebo konstrukce. Důležitým podkladem je původní projektová dokumentace a znalost historie domu (informace o provedených stavebních úpravách, přestavbách, rekonstrukcích, apod.). Podrobnější informace o posudcích nalezete na našem portálu estatika.cz.

V některých případech je nutno přistoupit ke stavebnímu průzkumu.

​​ONLINE statický posudek bytového jádra

Plánujete rekonstrukci Vaší koupelny, resp. bytového jádra v panelovém bytě? V tom případě budete potřebovat statický posudek bytového jádra. Vyžaduje ho stavební úřad nebo bytové družstvo a prokazuje, že Vámi zamýšlené úpravy bytu neovlivní statiku bytu ani celého domu. Nabízíme Vám vyhotovení statického posudku bytového jádra ONLINE a za skvělou cenu. Stačí si vybrat z naší nabídky >>.

Statika skla

Potřebujete posoudit skleněnou výplň zábradlí, skleněnou příčku, nebo skleněný panel, který plní nosnou funkci, např. skleněné pochozí plochy, skleněné schodišťové stupně nebo stěny a podlaha akvária ze skla? V tom případě potřebujete statický posudek na sklo. Nabízíme vyhotovení odborného posudku ONLINE za skvělou cenu.

bottom of page