top of page
VÝZKUM A VÝVOJ
 VÝZKUM A VÝVOJ
Spolupráce se stavebními fakultami

Dlouhodobě jednatel společnosti Ing. Tomáš Fremr, Ph.D. spolupracuje se stavebními fakultami (ČVUT v Praze a VŠB-TUO v Ostravě), např. zpracovává oponentské posudky bakalářských a diplomových prací. V roce 2015 obhájil disertační práci na téma hybridní nosníky ze skla a oceli a navrhováním skleněných konstrukcí se zabývá i nadále v inženýrské praxi.

Výzkum skleněných konstrukcí

Vzrůstající nároky a požadavky moderní architektury vedou k výzkumu stále nových konstrukcí. Hlavní předností hybridního nosníku ze skla o oceli je spojení jedinečných vlastností použitých materiálů, u skla je to transparentnost a u oceli je to pevnost. Pracovně dostal název GS Beam, vychází ze složeniny anglických slov Glass Steel Beam. Mnohaletý výzkum, kterého byl Ing. Tomáš Fremr Ph.D.  součástí, chování hybridních nosníků prokázal jejich dostatečnou únosnost a robustnost pro použití jako nosné konstrukce.

Hybridní nosníky ze skla a oceli

Koncept hybridních nosníků, které spojují sklo s jinými materiály, představuje nový typ konstrukce, jehož předností je vyšší únosnost při zachování transparentnosti. GS Beam je výsledkem experimentálního výzkumu, který navázal na předchozí zkoumání na univerzitách RWTH Aachen (M. Feldmann) a ČVUT v Praze (M. Netušil, T. Fremr). GS Beam lze vyrobit jako nosník se stojinou celistvou anebo dělenou na základě podrobného návrhu, který pro Vás zpracujeme. Nosníky lze vyrobit běžně o délce  4,0 m jako celistvé, pro větší rozpětí je stojina dělená. Prospekt ke stažení zde >> (PDF, 4,8 MB).

VÝHODY GS Beam
  • Nový konstrukční prvek vhodný pro moderní architekturu.

  • Vyniká transparentností a pevností.

  • Rychlá a jednoduchá montáž.

  • Standardizované detaily spojení.​

KONCEPT GS Beam

GS Beam lze vyrobit ve dvou základních konstrukčních variantách, které se liší typem průřezu. Jedná se o nosník s přímým spojem a nosník s pomocným U profilem. 

Využití nosníků

Nosníky GS Beam jsou vhodné zejména jako podpůrné prvky pro transparentní stropní či střešní konstrukce nebo ztužující prvky velkoplošných skleněných fasád. Výroba probíhá na základě podrobného výpočtu, který pro Vás provedeme. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Skleněná lávka v administrativní budově:

*zdroj vizualizace: Ing.arch Jana Petrjánošová ve spolupráci s ateliérem +arch

Transparentní stropní nebo střešní konstrukce (např. zastřešení atrií, vestaveb, apod.):

zdroj vizualizací: Abeln B., Preckwinkel E., Yandzio E., Heywood M., Eliasova M., Netusil M., Grenier C.: Final Report of RFCS-CT-2007-00036 INNOGLAST

Nosné (ztužující) prvky velkoplošných skleněných fasád:

zdroj vizualizací: Abeln B., Preckwinkel E., Yandzio E., Heywood M., Eliasova M., Netusil M., Grenier C.: Final Report of RFCS-CT-2007-00036 INNOGLAST

bottom of page