top of page
 STATIKA STAVEB - PROJEKTY
Navrhujeme dřevěné konstrukce

|   BETONOVÉ   |

OCELOVÉ   |

SKLENĚNÉ   |  

Navrhujeme stavby z oceli v souladu s ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí. Při návrhu a posouzení a je nutno dodržet základní požadavky na únosnost, stabilitu a zejména použitelnost (deformace) a požární odolnost. Nabízíme komplexní řešení veškerých dřevěných konstrukcí pro Vaši stavbu (dřevostavby, krovy, příhradové vazníky, lepené lamelové prvky). Prověříme efektivnost konstrukčního systému, navrhneme optimalizaci a provedeme podrobný statický návrh a zhotovíme podrobnou výkresovou dokumentaci.

Stropní konstrukce z rostlého dřeva je efektivní pro rozpětí do 4 až 5 m. Pro větší rozpětí je vhodné navrhovat prvky z lepeného lamelového dřeva nebo příhradové vazníky.

Statické výpočty a návrhy konstrukcí ze dřeva provádíme pomocí 2D nebo 3D modelu pomocí metody konečných prvků (MKP). Pomocí programu posuzujeme prvky dřevěné konstrukce. Pomocí vlastních tabulkových softwarových programů navrhujeme nejen dřevěné prvky, ale i spoje tesařské i pomocí klasických spojovacích prvků (např. vrutů, hřebíků a svorníků). Posouzení prostého nosníku, jeden z našich tabulkových programů, Vám nabízíme volně ke stažení.

Výhody dřevěných konstrukcí
 • Přírodní, obnovitelný materiál.

 • Výhodné mechanické vlastnosti (izotropní materiál).

 • Nízká hmotnost.

 • Snadná opracovatelnost.

 • Nízká energetická náročnost.

 • Výhodné tepelně izolační vlastnosti.

 • Materiály na bázi dřeva mají výhodné akustické i zvukově izolační vlastnosti.

Nevýhody dřevěných konstrukcí
 • Hořlavost.

 • Biotičtí škůdci a atmosférická koroze.

Tesařské konstrukce

Konstrukce dřevostavby

Dřevostavby lze rozdělit podle typu konstrukce na masivní a lehký skelet (tzn. two by four systém). Dnes běžné používané lehké skelety se dále rozlišují podle uspořádání stěn a stropů na baloon framing (sloupky jsou průběžné přes podlaží a stropy jsou připojeny z vnitřní strany sloupků a platform framing (stěny jsou vodorovně přerušeny stropní konstrukcí, která je uložena přímo na sloupcích). Důležitou součástí při návrhu lehkého skeletu je zajištění stability domu, tedy návrh ztužujících stěn. Ztužující stěny jsou vybrané stěny, které jsou opláštěny konstrukční deskou (OSB deska, sádrovláknitou deskou, např. Rigistabil) a ta musí být pevně spojena se všemi prvky stěny (sloupky, prahy). Výsledkem návrhu je maximální vzdálenost spojovacích prvků (hřebíků, sponek).

Konstrukce střechy - krov

Navrhujeme jak běžně známé typy krovů jako je hambalkový nebo vaznicový (se stojatou nebo ležatou stolicí), ale také krovy barokního typu jako např. Ránkova soustava. Součástí našeho návrhu je i posouzení jednotlivých spojů a to jak tesařských (čepy, dlaby nebo pláty) tak se spojovacími prostředky (svorníky, vruty, hřebíky, atd.)

Dřevěné stavby

Mezi dřevěné stavby lze zařadit např. zemědělské stavby, jízdárny, haly nebo sklady. Výstavba takových objektů ze dřeva je v poslední době velmi oblíbená a to především protože dřevo je přírodní materiál a zachovává si přirozený vzhled. Rozměry staveb ze dřeva jsou téměř libovolné, lze je navrhnout na rozpětí až 30 m.

Stavby z masivních dřevěných panelů

Vrstvené dřevěné panely (CLT panely) se používají většinou při návrhu rodinných domů. Panely jsou vyráběny ze tří nebo více křížem lepených desek s rozměrem cca 3,0 x 16 m. Velkou výhodou takové stavby je vysoká míra přesnosti, s jakou jsou panely vyráběny a hlavně řezány. Tvar takových panelů je téměř neomezený.

Lepené dřevo

Lepené nosníky a BSH hranoly splňují vysoké estetické i technické nároky, které jsou kladeny na konstrukce ze dřeva. Lepené nosníky jsou vyrobeny z vrstvených a vzájemně slepených lamel z jednoho druhu dřeva. Jsou vhodné pro konstrukce střech, stropů, nebo jako jejich součástí např. sloupy, průvlaky, vaznice, překlady.

Dětská hřiště

Prvky dětských hřišť je nutno posoudit, zejména pro potřeby certifikace, podle normy ČSN EN 1176-1 především z hlediska pevnosti. Nosné prvky se navrhují většinou z akátového dřeva, které je nejen velmi pevné, ale i odolné vůčpovětrnostním vlivům.

Normy, předpisy, publikace
 • ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

 • ČSN EN 14081-1 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky.

 • ČSN EN 14080 (732831) Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo – Požadavky.

 • ČSN EN 14374 Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely – Požadavky.

 • ČSN EN 300 (492615) Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky.

 • ČSN EN 1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

bottom of page