top of page

Návrhové pomůcky - prostý nosník

Dovolujeme si Vám poskytnout pomůcku pro návrh a posouzení prostého nosníku ze dřeva, je určen zejména pro projektanty, statiky, ev. stavitele dřevěných konstrukcí. Jedná se o prostý nosník umístěný v interiéru, zatížený rovnoměrným spojitým zatížením v obytném prostoru. Výpočet je v souladu s Eurokódem ČSN EN 1995-1-1.

Soubor ke stažení - Drevo_prosty_nosnik.xls (XLS, 22.7 kB).

Další návrhové pomůcky jsou v přípravě a budou přidány v nejbližší době.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page