February 17, 2020

January 21, 2015

Please reload

Recent Posts

Stavba Moravskoslezského kraje 2015

June 16, 2016

1/3
Please reload

Featured Posts

Návrhové pomůcky - prostý nosník

September 9, 2013

 

Dovolujeme si Vám poskytnout pomůcku pro návrh a posouzení prostého nosníku ze dřeva, je určen zejména pro projektanty, statiky, ev. stavitele dřevěných konstrukcí. Jedná se o prostý nosník umístěný v interiéru, zatížený rovnoměrným spojitým zatížením v obytném prostoru. Výpočet je v souladu s Eurokódem ČSN EN 1995-1-1.

Soubor ke stažení -   Drevo_prosty_nosnik.xls (XLS, 22.7 kB).

 

 

Další návrhové pomůcky jsou v přípravě a budou přidány v nejbližší době.

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags