top of page
Rodinný dům s vodním biotopem, Mníšek pod Brdy

01/2020

 • Ekologicky udržitelný dům v zahradě, co nejméně zatěžující životní prostředí, vytváří pohodlné bydlení, které umožní propojit život uvnitř domu se zahradou

 • Rodinný dům je navržen v podobě jednopodlažní stavby zasazené do svažité a víceúrovňové zahrady

 • Hlavní hmota objektu RD je navržena jako dřevostavba a ztužující železobetonová konstrukce – směrem do svahu

 • Obvodové zdivo této konstrukce je navrženo z tvárnic ztraceného bednění.

 • Celý objekt je založen na železobetonové desce.

 • Zastřešení RD bude řešeno formou intenzivní zelené střechy

 • Vzhledem ke svažitosti terénu jsou na stavebním pozemku navrženy opěrné úhlové železobetonové stěny

 • projekt 03/2015

 • realizace 12/2019

 • architektonicko stavební činnost

 • fotografie

<<  zpět do RODINNÉ DOMY

bottom of page