top of page
Bytové domy na Farkáně, Praha

05/2016

  • 2 stavební objekty,

  • objekt A - rekonstrukce a dvoupodlažní nástavba původního domu, železobetonový skeletový systém v kombinaci s původním obvodovým zdivem, založení na základovém roštu,

  • objekt B - nový terasový bytový dům (pětipodlažní), stěnový nosný systém (suterén a přízemí ze železobetonu),

  • oba objekty propojeny podzemním parkovištěm, pod objektem A umístěn vjezd do podzemních garáží, stavební jáma zajištěna záporovým kotveným pažením,

  • architektonický návrh, autor stavební části MgA.ing. Adam Kekula,

  • projekt statické části pro stavební povolení (DSP) 02/2012,

  • prováděcí projekt (DPS - výkresy výztuže) 08/2013,

  • kolaudace 05/2016

<<  zpět do BYTOVÉ DOMY

bottom of page