top of page

PROJEKTY

bytový dům Jinonice
bytový dům Jinonice
bytový dům Jinonice
bytový dům Jinonice
bytový dům Jinonice
bytový dům Jinonice
bytový dům Jinonice
bytový dům Jinonice
Bytové domy na Farkáně, Praha

05/2016

  • 2 stavební objekty,

  • objekt A - rekonstrukce a dvoupodlažní nástavba původního domu, železobetonový skeletový systém v kombinaci s původním obvodovým zdivem, založení na základovém roštu,

  • objekt B - nový terasový bytový dům (pětipodlažní), stěnový nosný systém (suterén a přízemí ze železobetonu),

  • oba objekty propojeny podzemním parkovištěm, pod objektem A umístěn vjezd do podzemních garáží, stavební jáma zajištěna záporovým kotveným pažením,

  • architektonický návrh, autor stavební části MgA.ing. Adam Kekula,

  • projekt statické části pro stavební povolení (DSP) 02/2012,

  • prováděcí projekt (DPS - výkresy výztuže) 08/2013,

  • kolaudace 05/2016

<<  zpět do BYTOVÉ DOMY

bottom of page