top of page
Obchodní galerie, Vsetín

10/2019

 • obchodní galerie se nachází v blízkosti budovy vlakového nádraží Vsetín

 • nachází se ve zcela v zastavěném území

 • hlavní hmota objektu je tvořena čtyřpodlažní nadzemní částí s posledním ustoupeným podlažím, které slouží jako technické zázemí.

 • je zde jedno podzemní podlaží, kde jsou umístěna parkovací stání

 • nosná konstrukce je řešena jako monolitický skelet se základním rastrem 8 x 12,75 m

 • žlezobetonová stropní konstrukce je navržena s deskovými průvlaky

 • průvlaky jsou dodatečně předepnuty na větší rozpětí a železobetonová deska bude pnuta mezi těmito trámy

 • předpětí bude zajištěno pomocí kabelů v plochých kanálcích

 • po obvodu jsou průvlaky vykonzolovány, do max. délky 1/3 rozpětí v poli

 • architektonický návrh, autor stavební části nodum atelier - na, s.r.o.

 • dokumentace provedení stavby (ZSPD) 03/2017

<<  zpět do OBČANSKÉ STAVBY

bottom of page