top of page
Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec

08/2018

  • přístavbu tělocvičny se zázemím a spojujícím zastřešením ke stávajícím objektům základní a mateřské školy

  • hlavní hmota objektu je tvořena jednopodlažní nadzemní částí – prostor tělocvičny, zázemí s šatnami, WC a spojovací krček

  • prostor tělocvičny je vyřešen jako ocelová hala

  • nosná konstrukce budovy je v prostorech tělocvičny uvažována jako ocelová skeletová konstrukce – sloupy a příhradové vazníky

  • v části zázemí tělocvičny je nosná konstrukce řešena pomocí zdí ze zděných VPC tvárnic

  • strop je v této části uvažován jako panelový z předpjatých ŽB panelů typu „Spiroll“

  • architektonický návrh, autor stavební části FIALA ARCHITECTS,

  • dokumentace provedení stavby (DPS) 03/2016

  • Slavnostní oteření Tělocvičny proběhlo 31.5.2019.

  • Při přípravě a realizaci stavby sportovní haly bylo zavedeno a využívá se metodu BIM (Building Information Modeling), která umožňuje mít v digitální podobě přesné informace o stavbě a budově nejen ve fázi její realizace, ale i v průběhu jejího provozování. 

<<  zpět do OBČANSKÉ STAVBY

bottom of page