top of page
Přístavba domova pro seniory, Nýdek

09/2015

  • přístavba domova pro seniory rozšiřuje kapacitu stávajícího domova a zvyšuje komfort uživatelům,

  • objekt je řešen konstrukčně jako stěnový systém s keramickými stropy s nadbetonováním, založení stavby bylo řešeno pomocí plošných základů (pasy a patky), konstrukce valbové střechy je vaznicová, 

  • přístavba je dilatačně oddělena od stávající objektu,

  • architektonicko stavební část vyhotovil FIALA ARCHITECTS,

  • kolaudace 10/2015.

<<  zpět do OBČANSKÉ STAVBY

bottom of page