top of page

Stavba roku v Třinci

V soutěži "Stavba roku" byla oceněna stavba - modernizace sportovního komplexu STaRS v Třinci a získala první místo v kategorii staveb komerčního charakteru spolu s knihovnou v Třinci. Podrobnosti a ostatní oceněné stavby naleznete na stránkách města Třinec.

Architekt a projektant stavby FIALA ARCHITECTS s.r.o.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page